Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBO-konceptet / Teknik och avtal

Teknik och avtalTeknik och avtal

En förutsättning för att ÖBO-konceptet ska falla väl ut i den egna organisationen är att använda rätt teknik.

Tekniska lösningar ska vara öppna och standardiserade och erbjuda en stor flexibilitet för framtida utveckling. ÖBO-konceptet förespråkar industriella standardlösningar där internationell konkurrens uppnås och risken för att hårdvaran blir en begränsande faktor minimeras. Dessvärre är det vanligt att tekniska system och infrastruktur är låsta till specifika leverantörer som skapar ett beroende av en enskild parts lösningar vilket leder till att lösningarna snabbt blir omoderna vilket leder till höga kostnader och liten flexibilitet.

Med rätt teknik går det att mäta, styra och övervaka energiförbrukningen i fastigheterna. Utifrån detta går det att lägga till applikationer/tjänster som möjliggör minskad energiförbrukning. Rätt teknik skapar förutsättningar för att fritt välja mjukvara på marknaden, det vill säga, du är helt fri att handla upp applikationer/tjänster efter dina önskemål och behov. Inom ÖBO-konceptet har ett tiotal tjänster utvecklats fram till idag, vilket skapat stora framgångar inom ÖBOs energiarbete.

Du får det du frågar efter!
Att ställa rätt krav vid upphandling är inte alltid det enklaste. Men det är nog så viktigt om du ska få det du vill ha. Genom att i upphandlingsskedet kunna specificera och ställa de krav som krävs för att få den teknik som behövs, krävs särskild kompetens. Inom ÖBO-konceptet har vi tagit fram tydliga krav-specifikationer vid upphandling. Det säkerställer flexibel teknik och möjliggör anpassningar framöver.

Har du behov av detta?
• etablera en öppen teknikplattform
• teknik support
• upphandlingsstöd
• avveckla ingångna avtal (EPC-kontrakt)

Vi hjälper dig gärna! 
Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se