Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBO-konceptet / ÖBOs energiresa

ÖBOs energiresaÖBOs energiresa

ÖBO driver och genomför sin egen energieffektivisering, vilket är det unika med ÖBO-konceptet. Det innebär att organisationen bygger upp sin egen kompetens vilket möjliggör kontinuerligt effektiviseringsarbete inom den egna organisationen.

Med styr-och reglerteknik har ÖBO byggt upp och utvecklat en teknisk plattform. Med hjälp av denna plattform kan ÖBO mäta el- och energiförbrukningen i fastighetsbeståndet, följa upp utfall och styra förbrukningen. Genom att mäta och följa upp energiförbrukningen har energieffektiviseringsåtgärder prioriterats efter vad som ger bäst resultat.

Det unika är arbetssättet som ÖBO tillämpar, där den egna organisationen är aktiv och kontinuerligt arbetar med energifrågan. Arbetet sker fortlöpande och metodiskt inom hela beståndet. Hela organisationen har engagerats och alla medarbetare har utifrån sin roll uppmanats att uppmärksamma avvikelser och på så vis bidra med idéer till förbättringar.

Detta innebär att ÖBO kontinuerligt bygger upp den egna kompetensen vilket gynnar fortsatt utvecklingsarbete. Detta skiljer sig från det vanligaste arbetssättet där en tredje part erbjuder tjänster inom energieffektivisering i form av projekt där några konsulter gör jobbet och tar med sig kompetensen därifrån efter avslutat arbete.

Den andra delen i ÖBO-konceptet som gör det unikt är uppbyggnaden av tekniken. Den tekniska plattform som ÖBO använder är beprövad teknik som använts inom industrin sedan länge. Tekniken har alltså använts inom andra branscher tidigare men inte applicerats inom fastighets-/ bostadsbranschen förrän nu. Hårdvaran är en industriell standardlösning och kan handlas fritt vilket innebär att ÖBO är inte beroende av specifika leverantörer eller inlåsta i olika system.

Tekniken som används inom ÖBO erbjuder en stor flexibilitet för framtida utveckling. Redan idag finns många lösningar som ingår i ÖBO-konceptet och som utvecklats successivt av olika leverantörer. Dessa är;

• System för mätning och styrning med central datahantering
• Prognosstyrning av värme
• Förbrukningsbaserad hyresdebitering
• Kundapplikation för att "titta på min förbrukning"
• Belysningsstyrning och centralt ljusrelä
• Ventilationsstyrning
• Tvättstugor med betalning och energiförbrukning
• Styrda motorvärmare
• System för rapportering och uppföljning av prioriterade åtgärder och visualisering av realtidsdata
• Uppföljning av energiprestanda hos totalentreprenörer och byggare

En fortlöpande utveckling pågår av nya lösningar och i nuläget finns ÖBOs fokus på värmeeffektivisering.

Reportage om vår energiresa

Klicka här för att läsa reportaget från tidningen Elrätt.Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se