Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBO-konceptet / Komma i gång

Komma i gång



Komma i gång

ÖBO-konceptet omfattar såväl teknik, avtal som organisation och egen kompetens. Att implementera hela konceptet innebär en del strategiska beslut och kräver en organisation som har viljan att jobba med kontinuerlig energieffektivisering.

Genom att börja i liten skala och känna sig för växer kompetens och vilja att göra mer i takt med resultatet. Ett sätt att börja arbetet är att göra en förstudie av fastighetsbeståndet. Utifrån en översyn kan de enkla åtgärderna prioriteras och genomföras först. Vi hjälper dig gärna!

Vi kan även hjälpa dig med en inventering och framtagande av handlingsplan som innebär en mer omfattande kartläggning av fastighetsbeståndet. En inventering genomför vi bäst tillsammans, eftersom en lyckad energieffektivisering innebär en kontinuerlig läroprocess i det egna bolaget. Vi ger förslag på lösningar - strategiska, taktiska och operativa samt genomför beräkningar på potentiell energibesparing och kostnadskalkyler för effektiva energiåtgärder.

Finns viljan att ta ett större grepp i frågan, genom att strukturerat och metodiskt implementera hela ÖBO-konceptet, är det fullt möjligt.






medarbetare

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se