BECA - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / BECA

BECAEU tror på ÖBO!
ÖBO har under flera år infört individuell mätning och debitering av vatten i vår nyproduktion och i samband med större ombyggnationer. Med anledning av detta har ÖBO deltagit i ett EU-projekt under tre års tid. Tanken med projektet har varit att arbeta vidare med konceptet för individuell mätning och skapa bättre verktyg för hyresgästerna för att förstå och kunna påverka sina förbrukningar och kostnader.

Totalt har sju olika länder deltagit i projektet, som avslutades vid årsskiftet 2013/2014. För ÖBOs del har projektet varit lyckat, den modell vi har valt har under projektet blivit ordentligt genomlyst och utvärderad. Resultaten visar också på stora besparingar av varmt och kallt vatten, vilket gynnar både miljön och våra hyresgäster.

För att göra det enklare för hyresgästerna att följa sin vattenförbrukning skapades en webportal där man som boende kan logga in och följa sin förbrukning och sina kostnader på dygnsnivå. En enkätundersökning visar att portalen används flitigt och är uppskattad av många av våra berörda hyresgäster.

Nu är EU-projektet slut, men arbetet med individuell mätning och debitering av vatten är fortfarande bara i startgroparna. Konceptet finns i dagsläget i ungefär 1500 av ÖBOs lägenheter, så det är långt kvar tills det är en vardag för alla våra boende.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se