Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Vi bygger klimatsnällt

Vi bygger klimatsnälltVi bygger nya hyresrätter över hela vår stad, och vi bygger så det knakar! I arbetet har vi stort fokus på att göra smarta klimatval när vi väljer energiteknik, byggnationslösningar samt material och vi gör oftast mer än vad reglerna säger och överträffar de krav som Örebro kommun ställer. Därför att vi vill vara med och påverka vår miljö i rätt riktning.

Pärllöken i Sörby

I trapphus, entréer, garage, cykelrum, soprum och förråd med mera styrs ofta belysningen med ljus- eller rörelsesensorer. Det gör att det bara lyser när någon är där, istället för att lysa hela tiden och på så sett sparar vi mycket el. All belysning som vi sätter upp både inne och ute är moderna och väldigt energieffektiva. Ofta använder vi diodbelysning (LED) som ger en bra ljus och har en mycket låg energiförbrukning.

Alla hissar som sätts in i våra fastigheter är väldigt energieffektiva, det gäller både motorer och belysning. Sedan några år tillbaka sover våra hissar när de inte används, de går då ner i viloläge och väntar på nästa uppdrag. När hissarna åker neråt genererar de en viss mängd energi som kan användas när hissen åker uppåt igen. I vissa fall styrs hissarna efter behov. I hus med många äldre som är beroende av hissen, kan hissarna gå lite snabbare, medan en hiss i ett hus med många yngre styrs om till att gå långsammare. En långsam hiss uppmuntrar de boende att oftare välja trappen istället.

Sedan flera år tillbaka får alla nya lägenheter och även bostäder som genomgår större ombyggnad individuell mätning och debitering av vatten. När man betalar för sin egen vattenförbrukning ökar intresset för att spara på vattnet och förbrukningen minskar. Vi har sett att behovet av varmvatten sjunker med drygt 20 procent och kallvattnet minskar med fem till tio procent när vi satt in individuell mätning.

När vi inför individuell mätning sänker vi grundhyran med en summa som motsvarar kostnaden för en normal vattenförbrukning i lägenheten. Hyressänkningen sker antingen i samband med inflyttning till en ny bostad eller när det nya systemet tas i drift.

Våra nya hus har alltid jordfelsbrytare som har till uppgift att upptäcka läckande ström. Jordfelsbrytaren jämför inkommande ström med utgående. Om strömmen av någon anledning går fel väg reagerar jordfelsbrytaren blixtsnabbt och bryter strömmen innan någon skada är skedd. Ett tryggt och bra skydd.

I en del nybyggda hus installerar vi ett mycket energieffektivt värmesystem som kallas för lågtempererat värmesystem.  Systemet bygger på att man gjuter in varmvattenledningar i golv- och bjälklag och de fungerar sedan som jättestora element/radiatorer. I vattenledningarna skickas det ut ljummet vatten som håller cirka 24 grader. På så sätt får rummen en inomhustemperatur på cirka 21 grader. (ÖBOs standard är att hålla en inomhustemperatur på 21 grader +/- 0,5 grader.)

Ett lågtempererat värmesystem är ganska trögt. Det tar ganska lång tid att värma upp första gången, eftersom det är stora ytor som ska värmas upp, men sedan håller sig temperaturen stadigt med mycket små variationer. Systemet ger en mycket stabil rumstemperatur utan drag och det behövs inte heller några väggmonterade radiatorer/element.

Det man ska tänka på när det gäller dessa tröga system är att inte vädra så länge på vintern och när vädret ändrar från varmt till kallt eller från kallt till varmt, kan man uppleva att huset inte reglerar rumstemperaturen tillräckligt snabbt. Då får man ha lite tålamod.

På ÖBOs parkeringar finns det ofta motorvärmarplatser att hyra. Att värma motorn i bilen är bra för miljön, eftersom man slipper kallstarta sin bil. Motorvärmarna är också tids- och temperatursstyrda och de går också att programera för att bara användas vid behov och inte stå på hela tiden. För att spara på elen stängs motorvärmarna också av automatiskt efter maximalt tre timmar.

Allt fler av våra hus får solfångare för uppvärmning av vatten. Solfångarna monteras på tak och hjälper till med att värma vattnet till radiatorer/element och till varmvattnet. En solig sommardag kan det innebära att vi inte behöver värma något vatten alls med hjälp av till exempel fjärrvärmen. Vintertid är effekten från en solfångare liten, men övriga årstider är det ett miljövänligt sätt att ordna varmvatten.

Ett hus innehåller massor av olika material och kombinationer av ämnen. I många fall vet vi inte med säkerhet hur dessa material och produkter påverkar människan och miljön. På ÖBO tycker vi att det är viktigt att utifrån den kunskap som finns idag göra så bra miljöval som möjligt när vi bygger våra hus. Sammantaget är det många delar som påverkar valet av material, alltifrån kostnad, kvalitet och miljö.

När vi ska välja ett material som uppfyller våra miljökrav använder vi oss av ett bedömningssystem som heter Sunda hus. Material och produkter granskas på så sätt av experter utifrån fastslagna kriterier för både tillverkning, montering, boendetid samt hur bra produkten kan återvinnas när den slutligen är förbrukad. Med Sunda hus kan vi göra en total bedömning, där det framgår om produkten rekommenderas eller inte. Det finns sex olika nivåer och fyra av dessa är godkända. ÖBOs målsättning är att undvika eller minimera användandet av produkter från de två kategorier som inte rekommenderas.

Våra val påverkar hur man som hyresgäst kan välja material till sin bostad. Många hyresgäster vill ha plastmattor (PVC) i bostaden istället för linoleumgolv. PVC-mattor är inte godkända i systemet och därför accepterar vi inte dessa golv av miljöskäl.

Kranarna i diskbänkar och tvättställ är vattenbesparande så kalladeengreppsblandare. Behöver man extra mycket vatten måsten man hålla upp kranspaken. När man släpper spaken återgår vattenflödet till normalläge igen. För att få riktigt varmt vatten dras spaken åt vänster och hålls kvar där så länge man behöver.

WC-stolen är försedd med snålspolning med två lägen. När man trycker på den smala markeringen på WC-stolen spolar man med cirka två liter vatten. Den breda markeringen spolar med cirka fyra liter vatten. Oftast räcker det att använda den smala markeringen.

Nya hus och vissa ombyggda får ny modern ventilation, så kallade FTX-aggregat (Frånluft-Tilluft-värmeväXling). Frånluften sugs ut genom ventilerna som sitter i kök, badrum och klädkammare. Tilluften kommer in genom ventilerna i sovrum och vardagsrum. En stor del av värmen, cirka 80 procent av värmen från frånluften återvinns och förs tillbaka in med den nya tilluften via en värmeväxlare placerad i fläktrummet.

För att de nya husen ska bli så energieffektiva som möjligt är det viktigt med en ordentlig isolering i ytterväggar och tak. Det gör att värmen stannar inne i husen. I vissa fall kan man se det genom att fönstersmygen blir djupare än vanligt.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se