Miljöpolicy - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Miljöpolicy

MiljöpolicyVår miljöpolicy


ÖrebroBostäder AB bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar samhällsutveckling. Utmärkande för ÖrebroBostäder är: god miljö för alla våra hyresgäster, hög miljömedvetenhet och ansvarsfullt tänkande.

 
Detta innebär att vi ska:

  • Nyttja material och metoder som är skonsamma mot miljön.
  • Nyttja naturresurser och tillgångar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
  • Förebygga och minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa.
  • Med god marginal uppfylla alla gällande lagar och andra krav som verksamheten berörs av.
  • Tillvarata våra hyresgästers miljöintresse och tillsammans med dem utveckla och förbättra miljön för boende och övrig verksamhet.
  • Samarbeta med universitet, högskolor, entreprenörer, konsulter och leverantörer i frågor som berör miljö.
  • Tillvarata och utveckla personalens kunskap och intresse för miljöfrågor och verka för att miljötänkande är en naturlig del i ÖrebroBostäders dagliga arbete.  

Miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar och stärkta relationer både internt och externt. Policyn ska integreras och efterlevas i hela verksamheten.

 

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se