Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Energipolicy

EnergipolicyVår energipolicy

ÖBO ska arbeta aktivt för att minska användningen av energi och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Det som ska prägla ÖBOs energiarbete är: ansvar, klimatmedvetenhet och en hög ambitionsnivå.

För oss innebär detta att:

  • Energianvädningen i nybyggda hus inte ska överstiga 65kWh per kvadratmeter och år.
  • Energiförbrukningen i befintliga bostäder ska minska med minst 20 procent i samband med alla större ombyggnader och renoveringar. Detta för att förbättra byggnadernas energimässiga prestanda samt nå klimatmålen.
  • All användning av el och varmvatten ska på sikt betalas individuellt av den hyresgäst som använder den.
  • Skapa medvetenhet kunskap och engagemang om energifrågor hos samtliga medarbetare. Bättre nyttjande av energi ska vara en del i alla medarbetares dagliga arbete.
  • Andelen fossil energi som används successivt ska minska, samtidigt som andelen förnybar energi ökar. Vilket kan uppnås genom satsningar på till exempel biobränsle, vindkraft eller solenergi.
  • Kunskap om energifrågor kontinuerligt ska spridas till våra hyresgäster samtidigt som vi försöker göra dem delaktiga i arbetet med att minska användandet av energi.
  • Ständigt effektivisera användningen av energi.
  • Vi ska aktivt delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med anktnytning till energifrågor, för att testa och driva på tekniska lösningar och nya innovationer.
  • Alla åtgärder som vidtas inom energiområdet samt vid ombyggnad ska vara kopplade mot ÖBOs klimatmål.

 
Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se