PCB i marken i Vivalla - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / PCB i marken i Vivalla

PCB i marken i VivallaPCB i marken i Vivalla

För ett par år sedan påträffades förhöjda halter av PCB i marken i Vivalla. Med anledning av detta pågår nu ett omfattande arbete där ÖBO tillsammans med Miljökontoret i Örebro tar fram en plan för hur och i vilken omfattning åtgärder behövs för att minska möjligheterna att komma i kontakt med PCBn.

PCB är en grupp av ämnen som kan vara skadliga för människan om man får i sig stora mängder under en lång tid. Det vanligaste sättet att få i sig PCB är via mat, fisk från Östersjön är den vanligaste exponeringsvägen. Eftersom PCB finns i marken i Vivalla avråder ÖBO från att odla på uteplatser och allmänna ytor. Växter tar upp en del PCB och människan kan på det sättet få i sig ämnet från mat som odlas i jord som innehåller PCB.

PCB har påträffats lite varstans i bostadsområdet och i dagsläget finns det ingen förklaring till hur det har hamnat i marken, troligtvis har det skett i samband med att området byggdes.
Halterna som påträffats är högre än riktvärdet för mark i bostadsområden, men det ligger generellt under de nivåer som är acceptabla för kontorslokaler.
Risken för de boende är om man under en lång period får i sig jord eller mat som odlats i området. Hittills har åtgärder vidtagits för att säkerställa att alla odlingslotter, sandlådor och förskolor och skolor inte har för höga halter av PCB i marken. Det är dessa områden som bedöms som känsligast och de är nu åtgärdade.

Exakt vad som kommer att göras i framtiden beror på vilken bedömning som Miljökontoret gör. Nuvarande halter är relativt låga men det kommer sannolikt att kartläggas noggrannare för att därefter vidta åtgärder i de fall där det anses behövas.

Läs mer under vår FAQ - Här hittar du fakta och svar frågor om PCB.

Hittar du inte svar i vår FAQ är du välkommen att ringa Linus Larsson, miljöchef på telefon 019-19 42 52.
Du är också välkommen att kontakta oss via telefon 019-19 42 00.

Information in other languages.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se