Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Kollektivel / Frågor och svar / FAQ

Frågor och svar / FAQFrågor och svar / FAQ

Vanliga frågor och svar i samband med att vi bygger bort kollektivelen.

Fequently asked questions about us abolishing collective electricity.

Du blir automatiskt elkund hos EON. ÖBO ordnar med all information vid övergången. Efter omläggningen kan du själv välja elleverantör. Det finns många olika möjligheter med till exempel rörliga priser och olika lång bindningstid. Den variant du per automatik blir ansluten till är inte den mest förmånliga lösningen. Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val. Mer information hittar du på till exempel: www.elskling.se.

What do I need to do?
You will automatically become a customer of Eon. ÖBO will take care of all the information that is needed for the transition. Afterwards, you can choose your own electricity supplier. There are many different options available, including for example floating prices and various fixed-term agreements. The contract you will be signed up to automatically may not be the most favourable option for you. We therefore recommend that you make an active choice. You can find more information at, for example: www.elskling.se.

 

Du kan använda någon av de jämförelsesajter som finns. De kan ge förslag på lämpliga leverantörer och ordna bytet åt dig gratis. Alternativt tar du kontakt med den leverantör du vill ha, så hjälper de dig med bytet.

How do I change my contract?
You can use one of the comparison sites that are available. They can give you suggestions for suitable suppliers and they can also arrange replacement contracts for you free of charge. Alternatively, you can consult the supplier of your choice, and they will be pleased to help you with the changeover.

Den här typen av förändringar görs i överenskommelse med Hyresgästföreningen. Enligt hyresavtalet är överenskommelsen mellan hyresgästföreningen och ÖBO tillräcklig. ÖBO behöver alltså inte ett godkännande från respektive hyresgäst.

According to my rental contract, electricity is included in the rent. Can ÖBO change my rental terms in any way it chooses?
These types of changes are made in agreement with the Tenants’ Association. According to our rental contract, agreement between the Tenants’ Association and ÖBO is sufficient, so ÖBO does not need the approval of each individual tenant.

För vissa innebär förändringen en merkostnad, en kostnad som tidigare kollektivt belastat samtliga ÖBOs hyresgäster. För andra betyder förändringen en något lägre kostnad. Förbrukningen av el per lägenhet varierar mycket beroende på hur många som bor i bostaden samt vilken typ av elektrisk utrustning som används.

It will be more expensive for me now
For some, this change will indeed mean an additional cost; a cost that has previously been covered by all of ÖBO’s other tenants. For others, this change will entail a somewhat lower cost. Electricity consumption per flat varies greatly depending on how many people are living there and the type of electrical equipment being used.

I samband med förändringen sänker vi hyran med en kostnad som motsvarar en normal förbrukning av el. Eftersom variationen mellan olika individer och lägenheter är stor så har en schablon tagits fram. Enligt schablonen får alla en sänkning på 46,8 kronor (2016) per kvadratmeter och år.

Rent reduction
In connection with this change, we will be reducing the rent by an amount that reflects the normal consumption of electricity. Because the variations between individuals and the flats are so great, a standard template has been developed. According to this, everyone will receive a reduction of 46.8 kronor (2016) per square metre of floor area per year.

Tips på hur du kan minska din förbrukning hittar finns på bland annat EONs hemsida, http://www.eon.se/privatkund/Energieffektivisering/ eller på SABOs hemsida http://www.allmannyttan.se/energispartips/. Du kan även kontakta Örebro kommuns energirådgivare, tfn 0582-68 51 90.


Tips on how you can reduce your consumption can be found in many places, such as on Eon’s website, http://www.eon.se/privatkund/Energieffektivisering/ and at http://www.allmannyttan.se/energispartips/.
You can also contact the Municipality of Örebro’s Energy Adviser on 0582-68 51 90.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se