Kollektivel - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Kollektivel

KollektivelÖBO bygger bort kollektivelen

Elen som tidigare ingått i hyran på Granrisvägen 25-27 och Åstadalsvägen 3 kopplas om i början av 2014. Alla boende på adresserna får egna elabonnemang och betalar för den el som används.

I bostäder där elen ingår i hyran är elförbrukningen ofta onödigt hög. Eftersom det påverkar både vår miljö och ekonomi har ÖBO och Hyresgästföreningen enats om en modell för att bygga bort kollektivelen. Förändringen gör vi av rättviseskäl och för att minska miljöpåverkan. I områden där kollektiv el byggts bort visar undersökningar att förbrukningen minskar med omkring trettio procent.

För dig innebär förändringen att:

• Elcentralen i din bostad måste bytas ut.
• Du efter bytet får ett eget abonnemang hos Eon som är nätägare, ÖBO lämnar nödvändiga uppgifter till Eon – du behöver inte göra någonting.
• Du blir elkund. Du får då själv möjligheten att välja elleverantör. Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt kund hos Eon på deras tillsvidareabonnemang, vilket inte är deras mest förmånliga avtal.
• Din hyra sänks med en kostnad som motsvarar en normalförbrukning av el.

Hyressänkningen beräknas utifrån bostadens yta och görs i samband med ombyggnationen. Den normala förbrukningen av el är framtagen med hjälp av statistik från Energimyndigheten och Konsumentverket. Sänkningen görs med 46 kr per kvadratmeter bostadsyta och år. Sänkningen sker i samband med ombyggnationen.

Hyressänkning för små lägenheter
För att små lägenheter inte ska missgynnas sänks hyran med minst 173 kronor per månad. Vilket motsvarar sänkningen för en lägenhetsyta på 45 kvadratmeter.

We are abolishing collective electricity
The electricity that has previously been included in the rent at  Granrisvägen 25-27 and Åstadalsvägen 3  is to be changed in the beginning of 2014. The tenants will shortly receive a separate electricity supply contract and thereafter pay for the electricity that they actually use.

The consumption of electricity is often unnecessarily high in homes where it is included in the rent. Because this affects both the environment and our economy, ÖBO and the Tenants’ Association have agreed upon a model to eliminate collective electricity supply contracts. We are making this change in order to make it fairer and also to reduce the impact on the environment. Studies show that in areas where collective electricity contracts have been abolished, consumption has then fallen by around thirty per cent.

For you, this change means that:

• The distribution box in your home will have to be replaced.
• After the change you will have a supply contract with Eon, the company that owns the grid. ÖBO will provide the relevant necessary information to Eon - you do not have to do anything.
• You become a customer of an electricity supply company. This means that you can choose your own electricity supplier. If you do not actively choose otherwise, you will automatically become a customer of Eon under their “until further notice” contract, which may not be their most favourable agreement.
• Your rent will be reduced by an amount that reflects the normal consumption of electricity.

The reduction in rent will be calculated based on the floor area of your flat, and will come into effect at the same time as the renovation work is carried out. The normal consumption of electricity is calculated using data from the Swedish Energy Agency and the Swedish Consumer Agency. The reduction will be 46 kronor per square metre of floor space per year. This reduction will first be applied when the renovation work is carried out.

Rent reduction for small flats
In order that small flats will not be disadvantaged, rent will be reduced by at least 173 kronor per month. This figure corresponds to the reduction that would be applied to a flat with a floor area of 45 square metres.

Har du frågor?/ Do you have any questions?

Linus Larsson
Miljöchef/Environment Coordinator
Tel: 019-19 42 52

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se