Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) / Frågor och svar / FAQ / Varför individuell mätning och debitering?

Varför individuell mätning och debitering?Varför individuell mätning och debitering?

När man som boende själv ska betala för det vatten som används, minskar förbrukningarna kraftigt.

När det gäller varmvatten är minskningen omkring 25 procent.
För kallvatten, som är betydligt billigare är sänkningen runt 5 till 10 procent.

Allt vatten som vi sparar minskar belastningen på vår miljö. Varmvattnet som vi spar har störst positiv miljöeffekt eftersom det krävs mycket energi för att värma vattnet.

När vatten ingår i hyran så är det samtliga hyresgäster som är med och betalar för den totala mängd vatten som används av alla hyresgäster. Det innebär att de som gör av med mycket vatten inte betalar extra för det, utan kostnaden slås ut på alla.

Av rättviseskäl är därför individuell mätning och debitering av vatten mycket uppskattat. Precis som med telefonräkningen betalar man bara för det man använder.

Vid införande av individuell mätning och debitering av vatten får alla boende en sänkning av sin hyra. Hyressänkningens storlek beror på hur stor lägenhet du har. Därefter betalar man för det vatten som man själv använder. Det finns med andra ord en möjlighet att själv vara med och styra och påverka hyrans totala storlek. Hushåller du med vatten spar du pengar och om du gör av med mycket vatten får du en högre kostnad.

Why individual metering and billing?
When a household itself has to pay for the water it uses, the consumption decreases dramatically. In the case of hot water, the reduction is about 25 per cent. For cold water, which is considerably cheaper, the reduction is around 5 to 10 per cent. All of this water that we thereby save reduces the impact we have on our environment. The hot water we save has the greatest positive environmental impact, simply because it takes a lot of energy to heat that water.

When water is included in the rent, all of the tenants combined are paying for the total amount of water used by all of the tenants. This means that those who consume a great deal of water do not pay extra for it; instead, the additional cost is shared out and covered by everyone. This explains why individual metering and billing of water is very much appreciated from the fairness perspective. Just as with your telephone bill, you only pay for what you actually use.

When we introduce individual metering and billing of water, everyone gets a reduction in their rent. The amount of this reduction depends on the size of your flat. Thereafter, you start to pay only for the water that you actually use. In other words, you have the opportunity to control and influence the total amount of rent that you pay. Households that use water carefully will save money, but those that use a lot of water will see higher costs.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se