Hur fungerar det? - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) / Frågor och svar / FAQ / Hur fungerar det?

Hur fungerar det?Hur fungerar det?

I varje lägenhet monteras mätare för både kallt och varmt vatten. Dessa mätare registrerar hur mycket vatten som rinner genom ledningarna. Så snart tio liter har passerat så räknar mätaren upp en enhet. Mätarna skickar informationen vidare till en insamlingsenhet i huset. Därifrån skickas informationen om hur mycket kallt och varmt vatten som använts en gång per dygn.

I början av en månad görs en sammanställning av hur mycket vatten som använts månaden innan. Denna sammanställning hamnar på din hyresavi som skickas ut i mitten på månaden. Det innebär att du betalar för vattnet i efterskott, och hyran betalas i förskott.

How does it work?
Meters for both hot and cold water are installed in every flat. These meters register the amount of water flowing through the pipes. As soon as ten litres have passed, the meter counts one unit. These meters then send their information to a data collection device in the building. From there, information is transmitted once a day regarding how much cold and hot water has been used.

At the beginning of each month, a summary is compiled of how much water was used in the previous month. This summary then appears on your rental invoice which is sent out in the middle of the month. This means that you will be paying for water in arrears, while your rent is paid in advance. 

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se