Vi sparar energi - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Vi sparar energi

Vi sparar energiVad gör vi för att spara energi?

Sedan många år har vi genomfört olika åtgärder för att minska slöseriet med värme i våra byggnader. På senare tid har även förbrukningen av el hamnat under luppen. Klart är att det finns en massa olika åtgärder som tillsammans gör att vi kraftigt kan sänka behovet av tillförd energi. Genom att minska energibehovet sparar vi dels pengar och dels gör vi en stor insats för vår miljö. Uppvärmning och el är de i särklass två största källorna till utsläpp av koldioxid från ÖBOs verksamhet.

Här är några av de alla åtgärder vi arbetar med:

Vi bygger klimatsnällt
Kvarteret Pärllöken är ett av ÖBOs nybyggda hus utrustade med många klimatsnälla lösningar. Huset förbrukar extremt lite energi, mellan70 och 80 procent lägre energiförbrukning än "vanliga" hus brukar ha. Det är till och med under de gränser för vad som brukar sättas för energisnåla passivhus.

Åtgärder som gör husen klimatsnälla:

  • Effektiva väggmaterial som ger jämnare värme och luftfuktighet. 
  • Golvvärme via bergvärme med ett lågtempererat system som värmer på vintern och kyler på sommaren.
  • Solfångare på taket.
  • Energisnål LEDbelysning 
  • Hissarna i huset "sover" när de inte används.
  • Energieffektiva vitvaror.
  • Mätning av varmt och kallt vatten.

Ny energisnål belysning med LEDteknik
Ett sätt att spara energi är att byta ut befintlig belysning, som ofta drar väldigt mycket energi, till en ny energisnål belysning baserad på LEDteknik. Vi samarbetar med bland annat Energimyndigheten för att till exempel utveckla nya lampor och armaturer för att passa vårt behov.I samarbete med armaturtillverkaren Nordic Light har en diod-belysning för hissar utvecklats. Elförbrukningen för belysningen i ÖBOs kontorshiss, där den första installationen skedde, har minskat med 90 procent jämfört med den gamla belysningen. Den drog 564 kWh/år, den nya diodbelysningen drar bara 54 kWh/år.

Thermogarage 
Dessa garage är dåligt isolerade och värms upp med elfläktar. En stor del av energin läcker rätt ut och kommer endast kråkorna till del. En ombyggnad av dessa garage pågår. Istället för att fortsätta värma byggnaden där bilen står parkerad kommer vi att montera motorvärmaruttag vid varje plats.

Uppvärmningen försvinner och du kan som hyresgäst själv välja när du vill värma bilen. Motorvärmaruttagen är tids- och temperaturstyrda, vilket gör att de själva känner av hur länge de ska vara igång för att värma bilen på ett så bra sätt som möjligt.

Vi sänker temperaturen i våra trapphus

Markvärmeanläggningar
På flera håll finns det anläggningar installerade som värmer upp marken för att förhindra isbildning i trappor, på uppfarter med mera. Dessa anläggningar drar mycket ström och är i många fall enkla att ersätta med snöröjning och sandning. Anläggningar för markvärme kommer successivt att stängas ner, men självklart kan det fortfarande vara befogat att ha kvar vissa anläggningar, speciellt tills ett bra alternativ har hittats.

Spara vatten 
ÖBO har hus från många olika tidsperioder och skillnaderna i effektivitet på vattenblandare och duschmunstycken är stor. De munstycken som i dag är standard vid ombyggnader och nyproduktion kommer i en allt större omfattning att ersätta gammal utrustning. Genom att byta till ett nytt och effektivt munstycke/blandare sparar vi ungefär
20 procent vatten som helt i onödan rinner ut i vårt avlopp.

Individuell mätning av vatten
När vi installerar individuell mätning av vatten samt byter ut blandare och munstycken till modernare alternativ sjunker varmvattenförbrukningen med cirka 40 procent. När man som hyresgäst blir medveten om att även vatten kostar pengar och att man själv kan påverka mängden vatten man förbrukar och samtidigt tjäna en slant genom att man då får ett avdrag på hyran, så motiverar det till att spara på vattnet och därmed minskar man även sin energiförbrukning.

Tio vanliga energitjuvar

Här kan du ta del av 10 smarta sätt att spara energi.
En broschyr som vi tagit fram tillsammans med SABO.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se