Frågor och svar / FAQ - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Betaltvättstugor / Frågor och svar / FAQ

Frågor och svar / FAQFrågor och svar / FAQ

Vanliga frågor och svar om betaltvättstugor.

Fequently asked questions about pay-as-you-go laundry rooms.

Nej. Alla människor har olika vanor och beteende, vilket även gäller när man tvättar. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi arbetat fram en modell som innebär att vid införandet av det nya systemet med betaltvättstugor får alla boende en sänkning av sin hyra. Sänkningen är 1 kr per kvadratmeter bostadsyta och månad. En lägenhet på 70 kvadratmeter får med andra ord en hyressänkning på 70 kr i månaden. För många av våra hyresgäster innebär det att den totala månadskostnaden blir lägre, men om man använder tvättstugan mycket kan det innebär en merkostnad.

Is this a stealthy way of increasing the rent?
No. Everyone has different habits and ways of behaving, and that includes how they do their washing. Along with the Tenants’ Association, we have developed a model that means when we introduce the new system of pay-as-you-go laundry rooms, all tenants will get a reduction in their rent. The reduction is to be one krona per square metre of floor space in your flat per month. In other words, a flat that is 70 square metres in size will qualify for a rent reduction of 70 kronor per month. For many of our tenants, this will mean a lower total monthly cost, although if you use the laundry room a lot it could mean an increased cost instead.

Eftersom kostnaden baseras på hur mycket el som går åt under ditt tvättpass, beror det på vilka maskiner du använder och hur länge de går. En vanlig tvätt kostar ungefär 1 krona. Ett program i torktumlaren kostar cirka 2 kr, men varierar kraftigt beroende på hur blöt tvätten är och om du öppnar luckan flera gånger. Torkskåpet är den största energiboven i tvättstugan, en timme kostar ungefär 4 kronor. Alla dessa priser är ungefärliga, men förhoppningsvis har du en fingervisning om vad det kan tänkas kosta.

How much will it cost to do my washing?
Because the cost is based on how much electricity is used during your laundry session, it depends on which machines you use and how long they are running for. Each time you carry out a normal wash, it costs around one krona. Running one programme in a tumble dryer costs around two kronor, but this can vary enormously depending on how wet laundry is and also if you open the door several times during the programme. The drying cupboard is the largest energy culprit in the laundry room; using that for one hour costs around four kronor. All of these prices are approximations, but hopefully they will give you some idea of what doing your laundry will cost.

Det är riktigt att du betalar för tvätten, men städningen är fortfarande varje enskild persons ansvar. När du har tvättat ska du alltid se till att det är rent och snyggt efter dig. Tvättstugan borde alltid lämnas i bättre skick än vad det var när du kom dit!

Now when I’m paying to do my laundry, surely I don’t need to clean up afterwards?
It’s true that you are now going to be paying to do your laundry, but cleaning the room afterwards is still the responsibility of each person. After doing your laundry, you must always make sure the room is left clean and tidy for the next person. The laundry room should always be left in a better condition than it was in when you arrived!

Du bokar och tvättar precis som vanligt. När en månad är slut så sammanställs kostnaden för dina tvättpass och kommer med som en egen post på hyresavin.

How do I pay for doing my laundry?
You book the room and do your washing as usual. Then, at the end of the month, the total cost of your sessions in the laundry room will appear as a separate item on your rental invoice.

För att komma in i tvättstugan behöver du ha bokat ett pass. Du kan endast komma in med hjälp av din elektroniska tagg. Under ditt pass kommer ingen annan in om inte du låter dörren stå öppen. När ditt pass är slut så bryts strömmen vilket gör att även om du lämnar torkskåpet igång, så kommer inte nästa hyresgäst att få betala för detta.

What if my neighbours sneak in and do their washing straight after me, in theory still during my session? Then I’ll have to pay!
To get into the laundry room you will need to have booked a session. You can only enter the room using your electronic key tag. During your session, nobody else can get into the room unless you leave the door open. When your session has ended, the electricity is automatically switched off, meaning that even if you leave the drying cupboard switched on, the next tenant will not have to pay for it.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se