Betaltvättstugor - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Betaltvättstugor

BetaltvättstugorÖBOs betaltvättstugor


Populärt tvättstugesystem
När systemet införs sänker vi hyran för alla lägenheter i området. Hyressänkningen är förhandlad med Hyresgästföreningen och är 1 kr per kvadratmeter bostadsyta och månad. I en lägenhet på 70 kvadratmeter kommer hyran med andra ord att sänkas med 70 kr per månad.

Fortsätt att tvätta som vanligt, skillnaden blir att du betalar för din tvätt. Kostnaden baseras på den totala mängden el du använder under ditt tvättpass. Elförbrukningen läses av automatiskt och kostnaden för tvättstugan hamnar som en egen post på hyresavin.

Tanken är att på ett rättvist sätt fördela kostnaderna mellan de som använder tvättstugan.

Priset är satt till 1,5 kr per kWh som inkluderar driftskostnader. Den stora kostnaden i tvättstugan är torkutrustningen. Torka lagom torrt och använd gärna tumlaren istället för torkskåpet. Då sparar du både pengar och miljö.

Popular laundry room system
When the system is first introduced, we reduce the rent that is charged for all flats. This rent reduction has been negotiated with the Tenants’ Association, and is one krona per square metre of floor space per month. In other words, a flat that is 70 square metres in size will qualify for a rent reduction of 70 kronor per month.

You carry on doing your laundry as before, the only difference being that you pay for the actual laundry you do. The cost is based on the total amount of electricity that is actually used during your session in the laundry room. Electricity consumption is read automatically and the total cost of your sessions in the laundry room will appear as a separate item on your rental invoice.

The idea of this is to spread the cost of running the laundry room more fairly between those tenants who actually use it.

The price is set at 1,5 kr per kWh inkluding operating costs. The greatest cost in the laundry room is the drying equipment. You should try to just moderately dry your laundry, ideally using the tumble dryer rather than the drying cupboard. By doing so, you save both money and the environment.

Har du frågor?/ Do you have any questions?

Linus Larsson   
Miljöchef/Environment Coordinator
Tel: 019-19 42 52

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se