ÖBOs miljöarbete - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete

ÖBOs miljöarbete



Det här gör vi för att ta vårt klimatansvar!


ÖBO är ett stort företag i Örebroregionen och om man räknar med alla hyresgästerna, cirka 40 000 örebroare, är det enkelt att förstå att ÖBOs val och beslut i miljöfrågor får stora konsekvenser. Vi strävar efter att bedriva ett aktivt miljöarbete på bred front. Vi arbetar både med små och stora miljöfrågor för att tillsammans med hyresgäster och Örebro kommun minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

10 viktiga energitjuvar (el)
Genom att identifiera de 10 energitjuvarna som påverkar förbrukningen mest kan vi som bostadsföretag spara många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar. 

1. Markvärmeanläggningar –  stäng av dem eller se till att de är behovsstyrda
2. Hissar –  hissarna ska ”sova” när de inte används och belysningen ska vara släckt
3. Varmgarage –  stäng av värmen och sätt in motorvärmare istället
4. Gamla motor- och kupévärmare –  byt ut till nya klimatsmarta
5. Gammal energikrävande belysning –  byt ut till LED-belysning
6. Främmande installationer –  identifiera var de finns och låt rätt ägare betala kostnaderna
7. Takvärmeanläggningar –  stäng av där de inte behövs
8. Tvättstugor –  byt ut till energisnål utrustning
9. Fläktar och pumpar –  byt ut till modern och energieffektiva alternativ
10. Kollektiv betalning av förbrukning –  var och en betalar för sin egen förbrukning

Tips och frågor?

Om du har frågor, tips eller synpunkter om ÖBOs miljöarbete är du välkommen att ta kontakt med vår miljöchef Linus Larsson på telefon 019-19 42 52 eller mejla till: 
linus.larsson@obo.se





Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se