Deklaration av inomhusmiljön - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / Värme och inomhusklimat / Deklaration av inomhusmiljön

Deklaration av inomhusmiljönDeklaration av inomhusmiljön

ÖBO försäkrar att bostaden uppfyller de krav som ställs enligt för fastigheten gällande lagar och överenskommelser vad avser:

  • Luft
  • Temperatur
  • Buller
  • Radonhalt 

Om det visar sig att lagkrav eller överenskommelser enligt ovanstående punkter inte är uppfyllda, förbinder sig hyresvärden att snarast möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa brister.

ÖBO förbinder sig härutöver att:

  • Fråga hyresgästen om bostadens inomhusmiljö minst vart tredje år.
  • Vid underhåll, reparationer och ombyggnader använda väl dokumenterade metoder, produkter och material, som bedöms vara sunda och miljövänliga, samt att så långt det är möjligt tillhandahålla en deklaration av innehållet i dessa.
  • Förse bostaden med brandvarnare.
  • Informera hyresgästen om handhavande och skötsel av bostaden eller bostadskomplement.

Hyresgästen förbinder sig att följa hyresvärdens skötselanvisningar för bostaden och bostadskomplement, vilket, bland annat, innebär att se till att ventilationen rengörs och sköts enligt anvisningar och inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar ventilationen av hela lägenheten.

Ovanstående förbindelser fråntar inte hyresgästens dennes rättigheter enligt 2 kap. jordabalken (hyreslagen).

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se