Basstationer och antenner - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / Värme och inomhusklimat / Basstationer och antenner

Basstationer och antennerMontering av basstationer och antenner på våra fastigheter

Utbyggnaden av mobiltelefonnätet pågår för fullt runt om i Sverige. Anledningen till detta är den ökande efterfrågan på mobiltjänster.

I och med att mobiltelefonnäten byggs ut uppstår även frågan om hur vi som människor påverkas av strålningen från både mobiltelefoner och sändare/mottagare för kommunikation. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den myndighet som bevakar dessa frågor. När ÖBO får en förfrågan om montering av sändare/mottagare på våra fastigheter görs alltid en noggrann utredning om platsen är lämplig. I utredningen ingår även mätningar för att säkerställa att gränsvärden inte överskrids.

De krav ÖBO ställer på operatörerna grundar sig på ett hyresavtal som är framtaget av vår bransch och intresseorganisation SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Avtalet är också godkänt av Hyresgästföreningens Riksförbund. Utöver standardkraven ställer ÖBO ytterligare krav för att säkerställa att vi har all nödvändig information om den utrustning som ska monteras.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se