Du är här: Startsida / Gröna ÖBO

Gröna ÖBO
Vi på ÖBO gillar inte att sitta still. Vi gillar att göra. Klimatförändringar orsakade av växthusgaser är ett av världens största miljöproblem, och vi vill vara med och driva förändringen mot en grönare/bättre/tryggare framtid. Vi tänker därför minska vårt koldioxidutsläpp drastiskt och på sikt ska vi bara använda förnyelsebar energi. Det är tuffa mål, men hittills har vi lyckats.

Vi är små i världen. Men i Örebro är vi stora. När vi sänker temperaturen i garage och trapphus ger det genast stor effekt. Eller när vi enas om att hålla 21 grader inomhus. Vi inför teknik som gör att el bara används när den verkligen behövs och vi vill att våra hyresgäster ska tjäna på att tänka smart när det gäller energiförbrukning.

När vi sorterar och återvinner förpackningar och matrester tillsammans med de som bor hos oss, ger vi tillbaka mängder med klimatgodkänd energi som annars går till spillo. Byggmaterialen som används i våra hus ska vara ofarliga att bo i och hållbara för framtiden. De ska vara bra vid tillverkning, när vi bygger, när de används och när de till slut blir avfall.

Att våga ställa krav både på oss själva och på andra är avgörande för att få någonting gjort. Men vi vill också inspirera. Vi pratar med våra hyresgäster, med myndigheter, olika nätverk och andra bygg- och bostadsbolag om vad vi gör, vad vi vill och vad vi gemensamt kan klara. Om vi fortsätter att vara nyfikna och innovativa, lyssna på varandra och dela bra idéer så når vi goda resultat. Det är tillsammans vi förändrar.

Miljömål

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se