Du är här: Startsida / Om oss / Vår organisation

Vår organisationSå här vi ser ut på insidan
Kundcenter & uthyrning möter både befintliga och nya kunder i sin verksamhet. Kundcenter är den främsta kontakten för våra hyresgäster. Kundcenter tar emot samtal från våra hyresgäster, svarar på alla typer av frågor samt ansvarar för ÖBOs växel och reception. Uthyrning sköter uthyrning av bostäder, garage, parkeringsplatser och förråd. Enheten ansvarar också för hyressättning, bostadssociala frågor samt Interiörbutiken, som hanterar kundernas val när det är dags för underhåll. Kundcenter, uthyrning och Interiörbutiken finns numera samlade på ett och samma ställe, i vår nya arbetsplats på Fredsgatan 20 A, vilket underlättar för kunder.

ÖBO Lokaler har kundansvar för alla lokalhyresgäster. De ansvarar för uthyrning, ombyggnation och underhåll av lokaler. Omsorgsfastigheter är ett dotterbolag med ansvar för vård- och omsorgsbostäder runt om i Örebro.

Bostads organisation har en geografisk utgångspunkt, i olika distrikt med bovärdskontor utspridda över hela Örebro. För att kunna arbeta för våra hyresgästers bästa vill vi finnas nära till hands.

  • Brickebacken – Student – Östernärke – Adolfsberg
  • Centrum – Tybble – Ladugårdsängen
  • Norrby – Lillån – Vasa
  • Rosta – Markbacken
  • Vivalla – Baronbackarna
  • Varberga – Oxhagen – Garphyttan

Distrikten har totalansvaret för servicen till bostadshyresgästerna. De har intäkts- och kostnadsansvar och svarar för nyckeltalsuppföljning och är beställare av tjänster internt och externt.

Vi har drygt 60 bovärdar uppdelade på våra sex distrikt. Bovärden sköter bland annat visningar, besiktningar och servicebesök. De har ett administrativt ansvar för sina lägenheter såsom vakansgrad, energianvändning och omflyttning. Bovärdarna har också ansvar för att fastighetsskötseln sköts på bästa sätt.

Dessutom ingår Bosociala enheten under Bostad, med ansvar för frågor som rör trygghet, boinflytande, stadsdelsutveckling, arbetsmarknadssatsningar samt ÖBOs seniorbostäder.

Fastighetsservice är vår största enhet med närmre 180 anställda. Fastighetsservice bedriver fastighetsskötsel: lokalvård, skötsel av grönytor, reparationer inom snickeri och vvs, eltjänster, installationer och service av vitvaror, inneklimat och energieffektiviseringar. De genomför OVK-besiktningar, har fordons- och maskinverkstad samt utför interna måleritjänster.

IT ansvarar för IT-utveckling, datadrift och kommunikationsteknik.

Bygg & energi arbetar med energi- och byggtekniska frågor, upprättar underhålls- och energibudget och ansvarar för renoveringar,ombyggnationer och viss nybyggnation.

Finans ansvarar för företagets finansiering och låneportfölj.

Ekonomi & administration består av Redovisning som sköter den företagsövergripande ekonomin, redovisning samt rapportering. Dessutom finns Hyresredovisning som arbetar med
hyresfordringar och kravrutiner och Inköp som ansvarar för upphandlingar enligt LOU. Kontorsservice svarar för vaktmästeri och cafeteria.

Kommunikation & marknadsföring ansvarar för frågor som rör intern och extern information och kommunikation. Övriga fokusområden är marknadsföring, omvärldsbevakning, mediakontakter, marknadsanalyser, varumärkesvård och marknadsaktiviteter.

Utveckling ansvarar för fastighetsköp och försäljning, nybyggnation, större ombyggnadsprojekt, fastighetsekonomi och utveckling. Enheten driver och förvaltar miljö, kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Personal arbetar med rekrytering, anställningsvillkor, personalutveckling, facklig samverkan, personalvård och ett antal övergripande frågor som till exempel omvärldsbevakning, arbetsmiljö och framtida personalstrategier.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se