Du är här: Startsida / Om oss / Vår organisation

Vår organisationSå här vi ser ut på insidan

Hos oss arbetar många yrkesgrupper dagligen för att möta våra hyresgäster; till exempel personalen i vårt kundcenter, kundansvariga på kontoren och områdesansvariga i våra stadsdelar.

En kort beskrivning av oss:

Kundcenter
Med hjälp av vårt kundcenter har du alltid nära till ÖBO. Som hyresgäst hos oss är vårt kundcenter din främsta kontakt. Kundcenter tar emot samtal från våra hyresgäster och svarar på frågor samt ansvarar för ÖBOs växel.

Uthyrning
Du som söker bostad använder vår internettjänst Hyrestorget, och om du behöver hjälp kontaktar du vårt Kundcenter. Uthyrning hyr ut bostäder, garage, parkeringsplatser och förråd samt ansvarar för ÖBOs reception. Uthyrning ansvarar också för hyressättning och bostadssociala frågor.

Distrikten
För att kunna arbeta för våra hyresgästers bästa vill vi också finnas nära till hands. Därför har ÖBO en geografisk organisation med utgångspunkt i olika distrikt med bovärdskontor utspridda över hela Örebro.

  • Brickebacken och ÖBO Student
  • Centrum och Tybble
  • Norrby
  • Rosta och Markbacken
  • Varberga och Oxhagen
  • Vivalla och Baronbackarna

Distrikten har totalansvaret för servicen till bostadshyresgästerna. De har intäkts- och kostnadsansvar och svarar för nyckeltalsuppföljning och är beställare av tjänster internt och externt.

Vi har drygt 60 bovärdar uppdelade på våra sex distrikt. Bovärden sköter bland annat visningar, besiktningar och servicebesök. De har ett administrativt ansvar för sina lägenheter såsom vakansgrad, energianvändning och omflyttning. Bovärdarna har också ansvar för att fastighetsskötseln sköts på bästa sätt.

Fastighetsservice
Fastighetsservice är vår största enhet med närmre 180 anställda. Fastighetsservice bedriver fastighetsskötsel: lokalvård, skötsel av grönytor, reparationer inom snickeri och vvs, eltjänster, installationer och service av vitvaror, inneklimat och energieffektiviseringar. De genomför OVK-besiktningar, har fordons- och maskinverkstad samt utför interna måleritjänster.

Företagsövergripande uppgifter såsom ekonomi, utveckling och administration finns på vårt huvudkontor. Här finns också företagets kommunikationsenhet.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se