Social hänsyn i upphandlingar - www.obo.se
Du är här: Startsida / Om oss / Vårt samhällsengagemang / Arbetsmarknadssatsningar / Social hänsyn i upphandlingar

Social hänsyn i upphandlingarMöjligheter och mervärde

Örebro är en kommun med stark tillväxt- och arbetsmarknad som upphandlar varor och tjänster för stora belopp.  Trots detta står många människor utanför arbetsmarknaden samtidigt som det finns ett rekryteringsbehov. Örebro kommun vill underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb genom att ställa krav på social hänsyn i kommunens upphandlingar.

Som en del av den efterfrågade tjänsten/entreprenaden ingår att leverantören/entreprenören i genomförandet bidrar till att långtidsarbetslösa personer närmar sig arbetsmarknaden. Att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden innebär utveckling och mervärde för såväl de aktuella personerna som för staden som helhet. Det kan också bli en möjlighet för leverantören att knyta till sig engagerade medarbetare som bidrar till verksamheten på ett positivt sätt.

ÖBO var först ut i Sverige med att ställa denna typ av krav i en upphandling. Vårt första exempel är Boendebyggarna i Vivalla. Vi har sedan dess ställt liknande krav i ett antal ytterligare upphandlingar.

Den modell för social hänsyn i upphandlingar som Örebro kommun och dess bolag använder sig av gäller praktik, lärlingsplatser, anställningar och/eller dialog. Det övergripande målet är alltid att det ska leda till arbete. Praktik och lärlingsanställning bör ses som ett steg på vägen mot en anställning.De målgrupper det handlar om är långvarigt arbetslösa med behov av extra stöd från Arbetsförmedlingen.

Alla vinner på social hänsyn i upphandling med arbetsmarknadsfokus
Förutom att fler individer som idag står långt från arbetsmarknaden får ökade möjligheter att få jobb och värdefull erfarenhet, är upphandlingsmodeller med arbetsmarknadsfokus också till fördel för samhället i stort. Samhället betalar ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader och genom att fler som idag står utanför arbetsmarknaden får arbete minskar samhällskostnaderna. Samtidigt stärks integrationen och förutsättningarna för ett hållbart samhälle när klyftorna mellan olika samhällsgrupper minskar.

Läs mer om social hänsyn i upphandlingar.

Boendebyggarna

Vill du veta mer om boendebyggarna i Vivalla?
Läs här.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se