ÖBOs fastighetsskötarutbildning - www.obo.se
Du är här: Startsida / Om oss / Vårt samhällsengagemang / Arbetsmarknadssatsningar / ÖBOs fastighetsskötarutbildning

ÖBOs fastighetsskötarutbildning2014 tog ÖBO initiativ till en fastighetsskötarutbildning och den första omgången startade hösten 2014 i samverkan med Örebro kommun. Målgruppen är trådgårdsintresserade personer som tidigare varit långtidsarbetslösa. Utbildningen är ett led i kommunens och de kommunala bolagens arbete med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom affärsmässig allmännytta. Genom ett tydligt arbetsmarknadsfokus och sociala krav i upphandlingar, vill vi bidra till att minska arbetslösheten och skapa ett samhälle med minskade samhällsklyftor.

Utbildningen är 32 veckor lång och är inriktad mot grönskötsel och lokalvård. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och under utbildningens 12 sista veckor befinner sig eleverna ute på praktik hos antingen de kommunala fastighetsbolagen, på Tekniska förvaltningen, Landstingsfastigheter eller hos någon av de fyra privata fastighetsägarna Melins, Asplunds, Egeryds eller Finfast. Flera elever i klassen har gått direkt från praktiken till säsongs- eller sommarjobb. Det tror och hoppas vi ska resultera i fortsatt arbete i höst.


Elever som tagit examen från fastighetsskötarutbildningen

För mer information

Kontakta:
Anna-Carin B Magnusson
Bosocial chef
ÖrebroBostäder AB
Telefon: 0707-19 42 91 

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se