Du är här: Startsida / Om oss / Nyhetsarkiv / ÖBOs nya uthyrningsregel

ÖBOs nya uthyrningsregelÖBOs nya uthyrningsregel

ÖBO jobbar på olika sätt med att motverka att Örebro blir en allt mer segregerad stad. Idag finns stora skillnader i staden när det gäller var människor med olika bakgrund och inkomster bor. I vissa stadsdelar är en stor andel av de boende arbetslösa medan det i andra stadsdelar nästan inte finns några som är arbetslösa. Vi tror att en stad mår bäst av att vara blandad.

ÖBO är en stor fastighetsägare, nästan var tredje Örebroare bor hos oss. Därför spelar sättet som ÖBO hyr ut sina lägenheter på roll för befolkningsstrukturen i staden. Nu inför ÖBO förändringar i uthyrningen som består av två delar. Vår tanke är att öka den socioekonomiska blandningen genom att främja inflyttning av de grupper som är underrepresenterade i olika stadsdelar. Detta ska vi göra med hjälp av två nya regeländringar.

Den första delen innebär en ny uthyrningsregel som säger att 75 procent av de lägenheter som blir lediga i Oxhagen och Vivalla hyrs ut till sökande med inkomst från arbete, studier eller ålderspension. Övriga 25 procent hyrs ut som vanligt, d.v.s. att även försörjningsstöd eller andra bidrag räknas som inkomst.

Om man redan bor i stadsdelen och vill byta lägenhet i samma stadsdel gäller inte den nya regeln och den gäller inte heller för ÖBOs seniorbostäder.

Skälet till att vi valt just Vivalla och Oxhagen är att det där bor många som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Naturligtvis bor där många personer som både arbetar och har bra inkomster men i jämförelse med övriga staden är det en lägre andel. Det är också stadsdelar där det bor många barn och ungdomar men få äldre. Vi vill därför med denna nya regel främja inflytt av personer som arbetar, studerar på högre nivå samt äldre. I praktiken kommer regeln användas vid uthyrning av ca 170 lägenheter per år. Inkomstkravet* gäller från den 1 september 2016.

*Inkomst från arbete minst sex månader framåt som räcker till att betala hyran, studiemedel från CSN samt ålderspension. Detta räknas inte: försörjningsstöd, etableringsersättning eller andra former av bidrag.

Den andra delen i ÖBOs satsning för ökad integration är att underlätta för dem med få köpoäng att söka lägenhet i hela ÖBOs bestånd. Det innebär att vi varje år kommer att hyra ut minst 150 lägenheter i blandade storlekar via Marknadsplats Direkt där ”först till kvarn-principen” gäller. För att kunna söka dessa lägenheter ska man ha varit skriven minst två år i Örebro och maximalt ha 1500 köpoäng (fyra år). De lägenheter som blir aktuella på Marknadsplats Direkt ska ha varit ute en omgång på vanliga Hyrestorget först men där inte blivit uthyrda.  Det kommer främst att gälla bostäder i sådana lägen där det vanligtvis krävs höga köpoäng för att komma fram. Av de 25 första som anmäler sig på dessa lägenheter kommer vi sedan slumpmässigt välja ut 10 personer som erbjuds lägenheten.

I de delar av staden som upplevs väldigt attraktiva och där det krävs många köpoäng för att få en lägenhet bor det få ungdomar, nyanlända och andra grupper som av olika skäl inte stått så länge i ÖBOs kö. Genom att börja hyra ut minst 150 lägenheter per år i dessa attraktiva lägen enligt denna princip kommer blandningen av hyresgäster bli mer komplett även i dessa delar av staden.

Majoriteten av ÖBOs lediga lägenheter kommer att fortsätta hyras ut med de vanliga uthyrningsreglerna där vi accepterar försörjningsstöd, etableringsersättning och andra bidrag som inkomst.

ÖBOs förhoppning är att dessa två åtgärder på sikt kommer att bidra till ett socialt mer blandat Örebro vilket är bra för hela staden! 

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se