Fastighetsservice


Fastighetsservice

Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 

El, Tvätt- och Kylservice (ETK)

Johnny Ström  Driftchef ETK, VDT och Måleriservice  019-19 43 50  0707-19 43 50 
Pär Barkestam  Gruppchef El, tele, brand  019-19 44 09   
Stefan Karlsson  Servicetekniker el, tele, brand     
Andree Wiiand  Servicetekniker el, tele     
Bisar Gouriye  Servicetekniker el, tele     
Fredrik Sjösten  Servicetekniker el, tele     
Josef Gunnarsson  Servicetekniker el, tele     
Nina Nyman  Servicetekniker el, tele     
Peder Holmström  Servicetekniker el, tele     
Staffan Bäckström  Servicetekniker el, tele     
Stefan Eriksson  Servicetekniker el, tele     
Mats Grundel  Brandlarmstekniker     
Stefan Eriksson  Gruppchef vitvaror, tvätt  019-19 44 06   
Anders Niklasson  Teknisk support vitvaror, lager   019-19 44 66   
Anders Karlsson  Servicetekniker kyla     
Anna Lindberg  Servicetekniker kyla     
Marie Carlsson  Servicetekniker kyla, brand     
Erika Åhlund  Servicetekniker kyla, spis     
Dan Djurhuus  Servicetekniker spis     
Johan Lööv  Servicetekniker spis     
Håkan Jacobsson  Servicetekniker tvätt, el     
Kent Kjellström  Servicetekniker tvätt     
Magnus Norrblad  Servicetekniker tvätt, disk, brand     
Mattias Gustafsson  Servicetekniker tvätt     
Fiyadis Abrahamson  Installatör vitvaror, tvätt     
Johan Sandvall  Installatör vitvaror, tvätt     
Rasmus Fagerlund Ploby  Installatör vitvaror, tvätt     
Vitorio Valkov  Servicetekniker spis     
Jimmie Enander  Installatör vitvaror, tvätt     


Ventilation- och Driftteknik (VDT)

Johnny Ström  Driftchef för ETK, VDT och Måleriservice  019-19 43 50  0707-19 43 50 
Kennet Eriksson  OVK-ansvarig     
Tommy Molin  Systemtekniker     
Thomas Eriksson  Gruppchef VDT  019-19 43 46   
Christer Rohlén  Energitekniker     
Eva Karlsson  Energitekniker     
Fredrik Djupström  Energitekniker     
Gabi Shamon  Energitekniker     
Kaj Edwertz   Energitekniker     
Lars Pettersson  Energitekniker     
Marcus Sjögren   Energitekniker     
Mikael Hellenberg  Energitekniker     
Mikael Ström  Energitekniker     
Pedram Abdollahzadeh  Energitekniker     
Rickard Bengtsson  Energitekniker     
Tobias Heikkinen  Energitekniker     
Viktoria Tzamsi  Energitekniker     
Jan Almestrand  Driftingenjör  019-19 42 28   


Måleriservice

Johnny Ström  Driftchef för ETK, VDT och Måleriservice  019-19 43 50  0707-19 43 50 
Per-Eric Friberg  Gruppchef, målare    0707-19 44 98 
Johan Larsson  Målare     
Max Finström  Målare     
Peter Lindqvist  Målare     
Pernilla Zellander  Målare     


Fastighetsskötsel

Anna Jönsson  Chef Fastighetsskötsel  019-19 42 29   
Bengt Persson  Gruppchef: Markbacken  019-19 43 84   
Lilian Hagnelius  Gruppchef: Rosta  019-19 42 14   
Åsa Medin  Gruppchef: Varberga/Oxhagen  019-19 42 19   
Peter Wennlöf  Gruppchef: Vivalla - Baronbackarna  019-19 44 51   
Anna Andersson  Gruppchef: Centrum  019-19 44 56   
Anneli Haag  Gruppchef: Norrby  019-19 44 62   
Asim Krak  Gruppchef: Tybble  019-19 43 64   
Samir Pletilic  Gruppchef: Maskingruppen - Rosta verkstad  019-19 44 19   
Göran Carlsson  Trädgårdsingenjör  019-19 43 92   
Jenny Forsberg  Trädgårdsingenjör  019-19 42 16   


Reparatörer

Jimmy Bülow  Arbetsledare    0707-19 44 60 
Anders Håkansson  Arbetsledare    0707-19 46 21 


Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se