Vår personal


Bosociala enheten

Anna-Carin B Magnusson  Bosocial chef  019-19 42 91  0707-19 42 91 
Helena Albertsson  Bokonsulent  019-19 42 89   
Rickard Sahlqvist  Bokonsulent  019-19 42 38   
Pia Holm-Wahlström  Bokonsulent  019-19 44 36   
Kicki Hendahl  Stadsdelsutvecklare/konstansvarig    0707-19 44 17 
Metin Celik  Introduktionsvärd  019-19 42 00   


Bostad

Stab       
Distrikten       


Bygg & EnergiEkonomi & Administration

Redovisning       
Hyresredovisning       
Inköp och upphandling       
Kontorsservice       


Fastighetsservice

Fastighetsskötsel       
Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 
Drift       


Finans

Stefan Ekfeldt  Finanschef/CFO  019-19 42 10  0707-19 42 10 


IT

Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 
Thomas Carlsson  IT driftchef  019-19 42 45  0707-19 42 45 
Anette Karlsson  Programmerare  019-19 42 87   
Roger Larsson  IT-nätverkstekniker  019-19 43 42   
Sören Nilsson  IT-tekniker  019-19 43 40   
Tony Ehrelind  IT-tekniker  019-19 42 04   
Peter Sandberg  IT-supporttekniker  019-19 42 03   
Stefan Broström  IT-supporttekniker    0707-19 45 63 


Kommunikation & Marknadsföring

Harriet Arnold  Chef Kommunikation & Marknadsföring Pressansvarig  019-19 44 57  0707-19 44 57 
Anita Larsson  Kommunikatör/samordnare marknadsaktiviteter  019-19 43 10   
Jeanette Rådström  Kommunikatör med inriktning sociala medier/kundrelationer   019-19 43 06   
Anders Bjerfalk  Kommunikatör med inriktning film och IT-kommunikationsstöd  019-19 44 48   
Anki Meijer  Inredare  019-19 43 55   
Sandra Norling  Kommunikatör med inriktning internkommunikation & kundrelationer  019-19 43 49   


Kundcenter & Uthyrning

Stab       
Uthyrning       
Kundcenter       


Personal

Karin Nordmark  HR-chef  019-19 43 07  0707-19 43 07 
Anette Eriksson  Lönespecialist  019-19 42 05   
Irene Vretlund  HR-specialist  019-19 43 25   
Anders Persson  HR-löneadministratör  019-19 42 56   
Gunilla Borneback  Lönespecialist/HR-administratör  019-19 43 02   


Säkerhet

Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 
Peter Johansson  Brand- och säkerhetsansvarig   019-19 42 85   


Utveckling

Roger Rådström  Vice vd  019-19 43 09  0707-19 43 09 
Petra Åhlund  Gruppchef projektutveckling  019-19 42 53   
Peter Palmgren  Projektutvecklare  019-19 43 04   
Bengt Björndahl  Projektutvecklare  019-19 44 49   
Linus Larsson  Miljöchef  019-19 42 52   
Magnus Larsson  Miljösamordnare  019-19 43 29   
Hans Adolfsson  Fastighetscontroller  019-19 42 09   
Emma Ahlén  Fastighetsekonom  019-19 42 71   


VD & VD-assistent

Ulf Rohlén  VD  019-19 43 08  0707-19 43 08 
Maria Unemo-Mohlin  VD-assistent/Utredningskoordinator  019-19 42 22  0707-19 42 22 


ÖBO Lokaler

Carl-Johan Baatz  Chef ÖBO Lokaler  019-19 42 97  0707-19 42 97 
Michael Gustavsson  Gruppchef / Teknisk förvaltare  019-19 42 75   
Agneta Andersson  Centrumkoordinator   019-19 42 49   
Lena Hagström  Hyresadministratör  019-19 44 64   
Kenneth Östlind  Teknisk förvaltare  019-19 42 79   
Karin Österdahl  Lokalutvecklare  019-19 44 28   
Pierre Lundberg  Lokalutvecklare  019-19 44 61   
Maria Lindkvist  Lokalutvecklare  019-19 44 76   
Noomi Bååth  Lokalutvecklare  019-19 44 58   
Pege Tolsheden  Lokalutvecklare, Omsorgsfastigheter  019-19 44 75   
Bengt Nilsson  Fastighetsvärd Omsorgsfastigheter  019-19 44 27   


ÖBO Senior

Anna-Carin B Magnusson  Bosocial chef  019-19 42 91  0707-19 42 91 
Maria Stenman  Seniorhjälpare  019-19 42 00   
Robert Wallenborg  Seniorsamordnare  019-19 44 37   
Tomas Linder  Seniorsamordnare  019-19 42 31   
Ann-Britt Löfgren  Plusvärd Kilen/Sofia  019-19 43 90   
Ann Brook  Plusvärd  019-19 43 79   


Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se