Besiktning - www.obo.se
Du är här: Startsida / För våra hyresgäster / Flytta in/ut / Besiktning

BesiktningBesiktning

På överenskommen tid kommer vi till din lägenhet och genomför en besiktning. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande.

Om du inte kan närvara lämnar vi ett exemplar av protokollet i lägenheten. Om du finner något oklart i protokollet så kan du alltid kontakta oss.

Skador och slitage
När vi genomför besiktningen måste vi  bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess "ålder". Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.

För att underlätta besiktningen är det bra om du under besiktningen berättar om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som inte syns men som kan finnas exempelvis bakom tavlor, hyllor eller under mattor.

Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten
Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen.

Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Renovering
Ibland ska renovering utföras i samband med in- och utflytt. Detta kan i vissa fall lösas genom att ÖBO får tillgång till bostaden och kan utföra renoveringarna innan den nya hyresgästen flyttar in, exempelvis om du som sagt upp ditt kontrakt redan flyttat ut.

Du som flyttar ut behöver då godkänna att ÖBO får tillgång till bostaden för att kunna utföra renoveringar innan din avtalstid gått ut och innan den nya hyresgästen tillträder.

Det gör du genom att fylla i en fullmakt som lämnas till oss. Om det är fler som står på kontraktet behöver ni båda skriva under fullmakten.

Fullmakt för renovering innan avtalstid gått ut

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se