Sökbara boinflytandepengar - www.obo.se
Du är här: Startsida / För våra hyresgäster / Boinflytande / Sökbara boinflytandepengar

Sökbara boinflytandepengar



Vilka idéer vill du förverkliga där du bor?
Vi söker dig som har tankar och idéer om hur ditt boende och din stadsdel kan utvecklas på bästa sätt. Du, din trappuppgång, en förening eller organisation har nu chansen att söka pengar för att genomföra lokala projekt i ÖBOs stadsdelar.

Under året delar ÖBO och Hyresgästföreningen ut projektmedel till projekt som hjälper till att utveckla integrationsarbetet och arbetar för ett mer socialt sammanhållet Örebro. Projekten ska bidra till att öka möten mellan människor med olika bakgrund, i olika åldrar och med olika intressen. Ett projekt kan vara litet eller stort, det viktigaste är att det bidrar till social sammanhållning. Det kan till exempel handla om att hjälpa nysvenskar möta det svenska samhället eller att skapa möten mellan människor som bor i olika delar av staden.

Fokus i projekten ska ligga på gemenskap, trygghet, engagemang och inflytande för ÖBOs hyresgäster. Under 2018 prioriterar vi projekt som vänder sig till unga och unga vuxna.

Hyresgästföreningen och ÖBO beslutar tillsammans om vilka aktiviteter som kan få stöd. När aktiviteten är genomförd görs en uppföljning om hur det gått.

De kriterier vi utgår från vid beslut är:

  • Grad av delaktighet
  • Att vi får geografisk spridning av projekten i staden
  • Hur många hyresgäster projektet når
  • Balans mellan åldersgrupper
  • Att projekten möjliggör effekter på längre sikt, att projekten är innovativa
  • Att projekten främjar samverkan

Alla kriterier behöver inte vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas.

För mer information och kontakt:
Pär Ejdsäter
Hyresgästföreningen
Box 224
701 44 Örebro
par.ejdsater@hyresgastforeningen.se

Alla är välkomna att söka!

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se