Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Lokaler / För hyresgäster / Överlåtelse

ÖverlåtelseÖverlåtelse

Får jag överlåta min lokal och vad gäller?

Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet, glöm då inte att kontakta din hyresvärd. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd.

Följande gäller:

  • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet.
  • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
  • Bolaget/personen ska ha betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.
  • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe. Vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.

Om du är förvärvande bolag eller person ska du skicka följande till ÖBO Lokaler:

  • Uppgifter om vilken lokal som avses.
  • Uppgifter om tilltänkt köpare (namn, personnummer, organisationsform, registreringsbevis, telefonnummer samt adressuppgifter).
  • Presentation av verksamheten i form av en verksamhetsbeskrivning, affärsplan eller verksamhetspresentation.
  • Beskrivning av ekonomiska förhållanden samt tidigare erfarenhet av att bedriva den tänkta verksamheten.
  • Sedan ÖBO Lokaler erhållit ovanstående uppgifter görs en bedömning av det förvärvande bolaget/personen. Innan eventuellt avtal om överlåtelse skrivs ska den tilltänkta hyresgästen ansöka om F-skatt samt momsregistrera sig.

Det är viktigt att någon överlåtelse av lokalen inte sker innan ÖBO Lokaler har lämnat sitt skriftliga godkännande. Om så skulle ske riskerar befintlig hyresgäst att förlora sin hyresrätt.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se