Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Lokaler / För hyresgäster / Felanmälan

FelanmälanFelanmälan

För att inte belasta vår felanmälan med onödiga anmälningar, ber vi er först kontrollera om ni kan lösa problemet med hjälp av nedanstående punkter:

EL
Informera dig om var elcentralen är belägen. Tänk på att alla elinstallationer är hyresgästens eget ansvar. Om problem skulle uppstå, tänk då på följande:

 • Kontrollera lampor
 • Kontrollera säkringar samt ha alltid extra säkring vid elcentralen.

Värme, Kyla, Ventilation
Man bör tänka på nedanstående punkter för att inte hindra värme- och luftflöden och på det sättet försämra rumsklimatet.

 • Möbler som ställs framför värmeelement hindrar luftcirkulationen.
 • Ställ inte blommor, pärmar eller dylikt på fönsterbrädornas ventilationsgaller.
 • Rengör ventilationsdon.

Enkla lösningar i fall rummet är för:

Varmt

 • Släck belysningen
 • Dra ner persienner vid solsken
 • Stäng av värmealstrande maskiner då de inte används
 • Öppna ej fönster på solbelyst fasad
 • Kontrollera inställningar på radiatorer

Kallt

 • Dra ner persienner
 • Tänd all belysning
 • Drag upp persienner på solbelyst fasad
 • Ställ radiatorer på önskad temperatur

Om ni får problem med värme, ventilation eller kyla kontakta felanmälan:

Dagtid: 019-19 42 00

Vid fastighetstekniska fel som kräver omedelbara åtgärder övrig tid vardagar,

ring : Jour: 1019-10 10 00

Kostnader som föranleder utryckningar jourtid kan komma att belasta er egen verksamhet beroende på felets art.    

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se