Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Lokaler / För hyresgäster / Felanmälan

FelanmälanFelanmälan

För att inte belasta vår felanmälan med onödiga anmälningar, ber vi er först kontrollera om ni kan lösa problemet med hjälp av nedanstående punkter.

EL
Informera dig om var elcentralen är belägen. Tänk på att alla elinstallationer är hyresgästens eget ansvar. Om problem skulle uppstå, tänk då på följande:

 • Kontrollera lampor.
 • Kontrollera säkringar samt ha alltid extra säkring vid elcentralen.

Värme, kyla och ventilation
Man bör tänka på nedanstående punkter för att inte hindra värme- och luftflöden och på det sättet försämra rumsklimatet. 

 • Ställ inte möbler framför värmeelement det hindrar luftcirkulationen.
 • Ställ inte blommor, pärmar eller dylikt på fönsterbrädornas ventilationsgaller.
 • Rengör ventilationsdon.

Enkla lösningar i fall rummet är för

Varmt:

 • Släck belysningen
 • Dra ner persienner vid solsken
 • Stäng av värmealstrande maskiner då de inte används
 • Öppna ej fönster på solbelyst fasad
 • Kontrollera inställningar på radiatorer.

Kallt:

 • Dra ner persienner
 • Tänd all belysning
 • Drag upp persienner på solbelyst fasad
 • Ställ radiatorer på önskad temperatur.

Om ni får problem med värme, ventilation eller kyla kontakta felanmälan:

Dagtid: 019-19 42 00

Vid fastighetstekniska fel som kräver omedelbara åtgärder övrig tid vardagar,

Ring: Jour: 1019-10 10 00

Kostnader som föranleder utryckningar jourtid kan komma att belasta er egen verksamhet beroende på felets art.    

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se