Visgatan 7-9, Lyrikgatan 2-14


Snart gör vi om ännu ett kvarter i Vivalla


Vi fortsätter att renovera och göra om hus och gårdar i Vivalla.  Snart är det dags för bostäderna på Visgatan 7-9 samt Lyrikgatan 2-14.

Vi förnyar Vivalla i etapper. Kvarteren får olika prägel för mer variation, trygghet och trivsel. Vi öppnar upp mellan husen, gör om gårdarna, renoverar och bygger nytt.

Det här planerar vi i kvarteret:

  • Vi river några hus för att skapa en öppen och ljus miljö. Övriga hus renoveras.För att få fler typer av bostäder i kvarteret planeras ett antal radhus.
  • Utemiljö och gårdar ses över och förnyas.
  • I Vivalla finns många barn och det behövs fler platser i förskolorna. Därför river Futurum den gamla förskolan och bygger en ny modern, närmare Visgatan.
  • Vi gör om gång- och cykelvägar och skapar en mindre bilgata till förskolan, mellan Vis- och Lyrikgatan.

Hur påverkar det dig som bor här?
Oavsett om ditt hus rivs eller renoveras, så hjälper vi dig att hitta en ny bostad som passar dig och din familj. Du får hjälp med allt det praktiska samt kostnaderna kring flytten.

Vi kommer att i god tid bjuda in alla som berörs till informationsmöten där vi berättar vad som händer och hur vi hjälper till.

Tänk på att du som hyr en bostad med korttidskontrakt själv måste söka en ny bostad.

 

Vad händer nu?

Nu granskar kommunen vårt förslag, först vid slutet av året vet vi om planen godkänns eller om vi behöver ändra något. Så snart vi vet kommer vi att berätta mer.

Vi förnyar i Vivalla

Sedan 2012 har vårt förnyelsearbete i Vivalla pågått. Det är ett omfattande projekt som löper över många år.

Målet är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden.

Läs gärna mer om vad som händer i Vivalla.

 Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se