Det byggs för fullt i Örebro och vi är med!


Örebroarna blir allt fler och staden växer i snabb takt. Därför har ÖBO fått i uppdrag att planera för byggnation av upp till 2 000 bostäder. Byggsatsningen och förnyelsen av våra befintliga bostäder är en del i vårt arbete för att utveckla boendet i Örebro och i våra stadsdelar.

ÖBOs hyresmodell
Många upplever att det är för dyrt att hyra en nybyggd bostad. Därför har vi skapat en ny hyresmodell som ska gör det enklare för fler att kunna välja en nybyggd lägenhet. Modellen innebär att vi ger en hyresrabatt under de tio första åren.

Hur funkar det?
Vi förhandlar den ordinarie hyran för de nyproducerade lägenheterna med Hyresgästföreningen. Från den förhandlade grundhyran drar vi sedan en hyresrabatt. Rabatten trappas årligen ner, så att den är helt borta år elva, då hyran är tillbaka på samma nivå som man skulle haft utan rabatten. Bra att veta är att grundhyran för bostaden påverkas av resultatet av årliga hyresförhandlingen och att det är från den nya grundhyran som rabatten dras.

Med rabatten blir det möjligt för fler att ha råd att hyra en nybyggd bostad. Samtidigt kan vi på ÖBO fortfarande vara affärsmässiga och ta vårt samhällsansvar och bygga fler bostäder. En stor fördel är att vi även minskar risken för att hyresgäster ska tvingas flytta från sin nya bostad på grund av en tuff ekonomisk situation.

Hyresmodellen innebär också att vi förmedlar de nyproducerade bostäderna på ett nytt sätt. 70 procent av lägenheterna i ett projekt hyrd ut som vanligt, det vill säga att den med högst köpoäng får välja bostad först. De övriga 30 procenten hyrs ut genom att slumpen avgör om du får chansen att hyra en lägenhet, inte hur många köpoäng du har. Det tror vi särskilt kommer att gynna nya örebroare och ungdomar.

Här erbjuder vi hyresmodellen
Vi kommer inte att använda rabatten och lottningen i all nyproduktion, utan tar hänsyn till konkurrens och blandningen av hyresgäster i stadsdelen.

Först ut att erbjuda hyresmodellen var de 78 nya bostäder på Grankottevägen och i höst följer 70 lägenheter i kvarteret Sågen på norrcity.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se