Du är här: Startsida / Bostäder / Sökregler Hyrestorget / Policy för uthyrning

Policy för uthyrningPolicy för uthyrning

Följande gäller för dig som hyresgäst i ÖBO:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska inte ha några bostadsrelaterade skulder som hyror, elförbrukning eller liknande.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.
  • Du ska ha gällande hemförsäkring. 

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Örebro kommun styrkt försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg.

Gällande hemförsäkring måste finnas innan kontrakt skrivs. Du som bor hos ÖBO kan välja att teckna en förmånlig hemförsäkring hos Länsförsäkringar Bergslagen.

Även när du flyttar inom ÖBO ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst. 

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet
Det hårda trycket på lägenheter i Örebro bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

  • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
  • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
  • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
  • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
  • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Särskild uthyrningspolicy
75 % av lägenheterna i Vivalla och Oxhagen hyrs endast ut till dig som har regelbunden inkomst från arbete. I övrigt gäller ÖBOs uthyrningsregler och lägenheterna erbjuds efter köpoäng. Du som redan har avtal på en bostad i Vivalla eller Oxhagen kan fortfarande flytta inom området utan krav på inkomst från arbete. 

Lägenheterna på Direkt läggs ut dagtid. För att du ska kunna göra en intresseanmälan får du ha max 1500 köpoäng. För att få teckna avtal måste du ha varit folkbokförd i Örebro kommun de senaste 24 månaderna och uppfylla övriga krav enligt ÖBOs policy. När 25 personer har anmält sitt intresse stängs anmälningstiden. Datorn väljer sedan slumpmässigt ut vilka 10 som får erbjudande. 

Hyresrabatt och lottning - nyproducerade bostäder
För att underlätta för fler att välja en nybyggd lägenhet ger vi en hyresrabatt under de tio första åren på vissa nya byggprojekt. Dessutom hyr vi ut en del av bostäderna genom ett slumpvis urval. Vi kommer inte att använda rabatten och lottningen i all nyproduktion, utan tar hänsyn till konkurrens och blandningen av hyresgäster i stadsdelen.

Rabatt i tio år på nyproducerade bostäder
Hyran för de nyproducerade lägenheterna förhandlas med Hyresgästföreningen. Från den förhandlade grundhyran drar vi sedan en hyresrabatt. Rabatten kan maximalt uppgå till 30 procent av hyran det första året. Innan uthyrningen startar är rabattens exakta summor fastställd för de kommande tio åren.

Rabatten trappas sedan ned så att den är helt borta år elva. Då är hyran tillbaka på samma nivå som man skulle haft med vanlig hyressättning.

Grundhyran för bostaden påverkas av resultatet av årliga hyresförhandlingen. Det är från den nya grundhyran som rabatten dras.

Lottning ger fler chansen
70 procent av lägenheterna i ett projekt hyr vi ut som vanligt, då den med högst köpoäng får välja bostad först.  De övriga 30 procenten hyrs ut genom ett slumpvis urval, då antalet köpoäng inte har någon betydelse. De 30 procenten representerar ett snitt av de olika bostadstyperna i byggprojektet.

Om det visar sig att det är färre som är intresserade av bostäderna i det första skedet än vi trott, kan det bli fler än 30 procent av bostäderna som hyrs ut via lottning.

Om du vill flytta från ÖBO
Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Om du flyttar inom ÖBO 
När du byter bostad inom ÖBO är din uppsägningstid två kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till. Ett exempel: Ska du flytta till en bostad där den nuvarande hyresgästen har tre månaders uppsägning? Då är det denna uppsägningsperiod som gäller, även om du flyttar inom ÖBO.

Om du ska flytta till seniorboende
Om du ska flytta till ett seniorboende förmedlat av Örebro kommun gäller samma uppsägningstider som vid flytt inom ÖBO. Vid flytt till seniorboende utanför Örebro kommun gäller tre månaders uppsägningstid, enligt hyreslagen.

Fler frågor?
Vänd dig direkt till oss eller ring 019-19 42 00.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se