Du är här: Startsida / Bostäder / Sökregler Hyrestorget / Policy för uthyrning

Policy för uthyrning



Policy för uthyrning

För att få hyra lägenhet måste du uppfylla våra grundkrav. Vi gör alltid en helhetsbedömning av samtliga grundkrav.

  • Du ska vara myndig och ha svenskt personnummer.
  • Du ska uppfylla ÖBOs krav på inkomst och krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
  • Du som avtalsinnehavare ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd i lägenheten.
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
  • Du ska ha skött din relation med ÖBO de senaste två åren.
  • Antal boende i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare boende.

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Örebro kommun styrkt försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg.

För att hyra bostad hos ÖBO måste du ha en gällande hemförsäkring. Detta är en trygghet för ÖBO som fastighetsägare, men framförallt för dig som hyresgäst ifall det händer något i lägenheten. Som hyresgäst hos ÖBO kan du välja att teckna en förmånlig och smidig hemförsäkring hos Länsförsäkringar Bergslagen. Du kontaktar då själv Länsförsäkringar på 019-19 46 00.

Även när du flyttar inom ÖBO ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst. 

Antal boende i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek
Det hårda trycket på lägenheter i Örebro bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Riktmärket vid bedömning är att som mest två personer delar sovrum (undantaget barn under två år), kök och vardagsrum är inte inräknade. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag bedöms från fall till fall.

Särskild uthyrningspolicy
75 procent av lägenheterna i Vivalla och Oxhagen hyrs endast ut till dig som har regelbunden inkomst från arbete. I övrigt gäller ÖBOs uthyrningsregler och lägenheterna erbjuds efter köpoäng. Du som redan har avtal på en bostad i Vivalla eller Oxhagen kan fortfarande flytta inom området utan krav på inkomst från arbete. 

Lägenheterna på Direkt läggs ut dagtid. För att du ska kunna göra en intresseanmälan får du ha max 1500 köpoäng. För att få teckna avtal måste du ha varit folkbokförd i Örebro kommun de senaste 24 månaderna och uppfylla övriga krav enligt ÖBOs policy. När 25 personer har anmält sitt intresse stängs anmälningstiden. Datorn väljer sedan slumpmässigt ut vilka 10 som får erbjudande. 

Hyresrabatt och lottning - nyproducerade bostäder
För att underlätta för fler att välja en nybyggd lägenhet ger vi en hyresrabatt under de tio första åren på vissa nya byggprojekt. Dessutom hyr vi ut en del av bostäderna genom ett slumpvis urval. Vi kommer inte att använda rabatten och lottningen i all nyproduktion, utan tar hänsyn till konkurrens och blandningen av hyresgäster i stadsdelen.

Rabatt i tio år på nyproducerade bostäder
Hyran för de nyproducerade lägenheterna förhandlas med Hyresgästföreningen. Från den förhandlade grundhyran drar vi sedan en hyresrabatt. Rabatten kan maximalt uppgå till 30 procent av hyran det första året. Innan uthyrningen startar är rabattens exakta summor fastställd för de kommande tio åren.

Rabatten trappas sedan ned så att den är helt borta år elva. Då är hyran tillbaka på samma nivå som man skulle haft med vanlig hyressättning.

Grundhyran för bostaden påverkas av resultatet av årliga hyresförhandlingen. Det är från den nya grundhyran som rabatten dras.

Lottning ger fler chansen
70 procent av lägenheterna i ett projekt hyr vi ut som vanligt, då den med högst köpoäng får välja bostad först.  De övriga 30 procenten hyrs ut genom ett slumpvis urval, då antalet köpoäng inte har någon betydelse. De 30 procenten representerar ett snitt av de olika bostadstyperna i byggprojektet.

Om det visar sig att det är färre som är intresserade av bostäderna i det första skedet än vi trott, kan det bli fler än 30 procent av bostäderna som hyrs ut via lottning.

Om du vill flytta från ÖBO
Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Om du flyttar inom ÖBO 
När du byter bostad inom ÖBO är din uppsägningstid två kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till. Ett exempel: Ska du flytta till en bostad där den nuvarande hyresgästen har tre månaders uppsägning? Då är det denna uppsägningsperiod som gäller, även om du flyttar inom ÖBO.

Om du ska flytta till seniorboende
Om du ska flytta till ett seniorboende förmedlat av Örebro kommun gäller samma uppsägningstider som vid flytt inom ÖBO. Vid flytt till seniorboende utanför Örebro kommun gäller tre månaders uppsägningstid, enligt hyreslagen.

Policy och riktlinjer för uthyrning

ÖBO har ett dokument för uthyrning av ÖBOs lägenheter, där all information om vad som gäller kring vår uthyrningsverksamhet finns samlad. Här kan du läsa dokumentet i sin helhet.

Har du frågor, vänd dig direkt till oss eller ring 019-19 42 00.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se