Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Student / Våra studentbostäder / Policy för studentuthyrning

Policy för studentuthyrningRiktlinjer för uthyrning

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som hyresgäst hos ÖBO Student:
- du måste vara 18 år
- du får inte ha någon hyresskuld eller andra stora betalningsanmärkningar
- du måste ha en gällande hemförsäkring.
- du måste vara antagen eller inskriven vid Örebro Universitet och läsa minst 
  15 poäng.

Intyg som styrker att du studerar eller kommer att studera vid Örebro universitet finns att hämta på www.studera.nu eller www.oru.se. Vi ber dig ha alla intyg förberedda för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Även när du flyttar inom ÖBO ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst, samt kunna styrka att du studerar vid Örebro Universitet.

Medsökande
Om ni är gifta eller sambor och önskar stå tillsammans på avtalet är det viktigt att ni söker bostaden tillsammans, då man inte kan skrivas in i avtalet i efterhand.

Om du vill flytta
Du kan bara säga upp din studentbostad till en tisdag. Uppsägningen infaller tidigast närmast efterföljande tisdag två månader framåt, räknat från dagens datum. (Undantaget tisdagar i samband med helg). Möjliga uppsägningsdatum visas i kalendern när du skriver under e-uppsägningen. 

Om du flyttar till en annan studentbostad hos ÖBO är uppsägningstiden en månad.

Hyresfria månader
För att få betalningsfritt för perioden 15/6-14/8, måste kontraktet börja gälla under april månad eller tidigare. Tänk på att du som bor i en lägenhet med 10-månadershyra inte kan avsluta ditt avtal med en hyresfri period. Tänker du bo kvar i lägenheten under sommaren ska lägenheten sägas upp till 1/9. Du betalar då hyra för halva juni och halva augusti. Sägs lägenheten upp till ett datum som infaller under den hyresfria perioden utgår full hyra.

Ingen visning av studentlägenheter
När du söker bostad på Studenttorget kan du tyvärr ibland få en uppmaning att kontakta din bovärd för att bli visad en lägenhet. Detta gäller bara ÖBOs ordinarie bestånd, inte våra studentbostäder.