Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Senior / Bara för dig / ÖBOs personal

ÖBOs personalHär är vi som arbetar på ÖBO Senior!

Dina seniorsamordnare är ett stöd för de seniorbostäder som ÖBO har idag. De ska tillsammans med dig som hyresgäst planera hur gemensamhetslokalerna används, vilka aktiviteter som kan bedrivas, om behov finns av gemensamma måltider, med mera.

Deras uppgift är att verka för trivsel och gemenskap, trygghet, grannsamverkan och tillgänglighet.

    
Seniorsamordnare: Robert & Tomas

I de seniorbostäder som ingår i ÖBO Senior Plus finns särskilda plusvärdar på plats en del av dagen. De hjälper till att svara på frågor och kan boka en rad praktiska tjänster. De hjälper också de boende att starta gemensamma aktiviteter.

    
Plusvärdar: Ann-Britt & Ann

ÖBOs egen seniorhjälpare finns för dig att anlita om du behöver hjälp med att utföra olika sysslor i hemmet som att sätta upp gardiner eller montera möbler. Läs mer om vår seniorhjälpare här.


Seniorhjälpare: Maria

Seniorsamordnare

Seniorsamordnare
Robert Wallenborg
robert.wallenborg@obo.se
019-19 44 37

Tomas Linder,
tomas.linder@obo.se
019-19 42 31

Plusvärd
Ann-Britt Löfgren
019-19 43 90
ann-britt.lofgren@obo.se
Sofia Senior med flera

Ann Brook
019-19 43 79
ann.brook@obo.se
Vasaskolan med flera

Chef ÖBO Senior
Anna-Carin B Magnusson
019-19 42 91
anna-carin.b.magnusson@obo.se

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se