Du är här: Startsida / Bostäder / ÖBO Senior / Bara för dig / ÖBOs personal

ÖBOs personalSeniorsamordnare och plusvärdar

Dina seniorsamordnare är ett stöd för de seniorbostäder som ÖBO har idag. De ska tillsammans med dig som hyresgäst planera hur gemensamhetslokalerna används, vilka aktiviteter som kan bedrivas, om behov finns av gemensamma måltider, med mera.

Deras uppgift är att verka för trivsel och gemenskap, trygghet, grannsamverkan och tillgänglighet.

    
 Robert & Tomas

I de seniorbostäder som ingår i ÖBO Senior Plus finns särskilda plusvärdar på plats en del av dagen. De hjälper till att svara på frågor och kan boka en rad praktiska tjänster. De hjälper också de boende att starta gemensamma aktiviteter.

     
Ann-Britt & Ann

Seniorsamordnare

Seniorsamordnare
Robert Wallenborg
robert.wallenborg@obo.se
019-19 44 37

Tomas Linder,
tomas.linder@obo.se
019-19 42 31

Plusvärd
Ann-Britt Löfgren
019-19 43 90
ann-britt.lofgren@obo.se
Sofia Senior med flera

Ann Brook
019-19 43 79
ann.brook@obo.se
Vasaskolan med flera

Chef ÖBO Senior
Anna-Carin B Magnusson
019-19 42 91
anna-carin.b.magnusson@obo.se

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se