Du är här: Startsida / Bostäder / Frågor och svar / Klimat & miljö

Klimat & miljöVanliga frågor om klimat- miljö- och sophantering

Det är mycket ovanligt med fel på elmätare så det beror troligen på att ni förbrukar olika mycket energi eller har olika elpris. Din granne kanske har ett mer gynnsamt elavtal?

Några orsaker till skillnader i elförbrukning kan vara att ni är flera i ert hushåll, har andra vanor, har infravärme på altanen eller ett extra element. Grannen kanske har nya vitvaror i en energisnål klass och bara lågenergilampor? Om du har en frys med en så kallad infrysningsknapp kolla att inte den är intryckt för då går kompressorn hela tiden. Datorer är också ett exempel på stora energiförbrukare, är denna igång dygnet runt så visar det sig snart på din elräkning.

Det är väldigt svårt att svara på, eftersom alla hushåll är uppbyggda på olika sätt. Men någonstans runt 3 000 kWh/år för en normal trea kan nog användas som genomsnitt. Energirådgivningen har tagit fram en tabell där du kan se dina apparaters elförbrukning och göra en beräkning av din hushålls el, den når du genom att klicka här; beräkning av din hushållsel

Kompostpåsen är gjord i ett material som går att kompostera, trots detta är hållfastigeten förvånandsvärt stor. I de fall påsarna går sönder beror det oftast på att de inte står i den bruna hållaren som finns till påsarna.

Hållaren är utformad så att det hela tiden finns luft runt påsen. På så sätt blir det inte lika mycket kondens i påsen och den håller mycket bättre.

Om man istället ställer påsen i en vanlig hink tränger fukten lättare genom påsen och den kan spricka. Ett tips kan också vara att lägga en gammal tidning i botten av påsen eller i annat fall använda dubbla påsar när man har mycket blött avfall.

En del saker är väldigt kniviga och lägga rätt, titta gärna i sorteringsguiden för att få handledning. Om du inte hittar det som är svårt där eller om du inte vill ägna tid åt att leta efter hur udda saker som ska sorteras kan man lägga dessa i restavfallet.

Tyvärr är en vanlig missuppfattning att allt blandas i en och samma bil. Många av bilarna som används för att hämta avfallet är flerfacksbilar. De har med andra ord flera olika fack för att på så sätt kunna samla in flera olika typer av avfall samtidigt. På så sätt krävs färre transporter och miljövinsten ökar. Det är tyvärr förekommande att flera material blandas, men det är endast i de fall där personalen som hämtar avfallet gör denna bedömningen att det utsorterade materialet är så förorenat att materialet inte går att återvinna.

Tidigare fanns speciella rum för grovsopor, men inte längre. Allt avfall som är stort och skrymmande ska klassas som grovsopor och transporteras till soptippen.

Vi strävar efter att tillhandahålla möjligheter för sortering hos alla våra hyresgäster, men förutsättningarna är varierar beroende på var man bor. I vissa fall har vi valt att inte ordna med sortering på grund av att det finns en återvinningscentral i närheten av våra hyresgäster. Den vanligaste orsaken till att källsortering saknas är utrymmesbrist, i många fall är det mycket svårt att ordna med utrymme för att få plats med alla olika sorteringskärl. Det är främst inne i stan som det är ett problem, men även i vissa andra områden.

Visst blir det trångt om man ska försöka ha en kasse eller låda för alla olika material. En lösning kan vara att i lägenheten lägga flera olika materialslag i samma påse, för att sedan sortera ner materialen i rätt kärl i miljöboden.

För miljön är sortering en vinst om det finns möjligheter att ta om hand materialet som sorteras ut. De material som vi försöker att ordna bra sorteringsmöjligheter för finns under rubriken återvinningsbart. För dessa materialslag är miljövinsten stor. Det insamlade materialet utgör ett bra alternativ till att använda jungfruråvaror.

Det är betydligt lättare att omvandla gammalt papper till ett nytt material istället för att omvandla trä till papper. Miljömässigt är det en bättre vinst av energi eftersom det krävs mindre energi att återanvända insamlat material, men det är även transportmässigt ofta en vinst. Visserligen transporteras materialen runt i vårt land, men det gör även trä och andra jungfrumaterial.

Den största miljövinsten får vi genom att återvinna metall. Det är enkelt att smälta ner i jämförelse med att bryta ny malm och utvinna metallerna ur denna.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se