Du är här: Startsida / Bostäder / Förtur

FörturFörtur i vissa fall

Förtur till bostad inom ÖrebroBostäder AB är starkt begränsad och innan det är aktuellt ska alla möjligheter att ordna ett boende på egen hand vara uttömda. Du ska inte ha egna förutsättningar att lösa bostadsfrågan genom kötid i bostadskön, direktbyte eller via köp, försäljning eller anpassning av egen bostadsrättslägenhet/radhus/villa.

Du måste ha ett svenskt personnummer och vara inskriven som bostadssökande hos ÖBO. Du måste även ha ett eget boende samt vara folkbokförd inom Örebro kommun de senaste 24 mån för att kunna beviljas social eller medicinsk förtur. Beslut och fördelning av lägenheter anpassas efter rådande marknadsläge och ÖBO.s helhetsbedömning.

Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före. Notera att förtur till bostad inte är en akut lösning. Det tar ofta ett par månader eller längre innan inflyttning kan ske. Om förtur beviljas är det ÖrebroBostäder AB som utser lägenheten. Detta sker företrädesvis i stadsdelar med lägre antal sökande. Om sökanden tackar nej till erbjuden lägenhet upphör förturen. Samma gäller om du inte svarar på erbjudandet.

När du erhåller en förturslägenhet, nollställs dina poäng.

Medicinsk förtur
För att få medicinsk förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg som utvisar en begränsad rörlighet och permanent funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden och därmed behov av bostadsbyte. Medicinsk förtur riktar sig främst till kunder som kan uppvisa att den nuvarande boendesituationen är akut ohållbar. Lägenheten kommer att erbjudas i förhållande till det fysiska funktionshindret, exempelvis handikappanpassad lägenhet, hus med hiss eller lägenhet på bottenvåning.

Social förtur 
Ges vid skilsmässa och separation där konflikt, våld och hotbild kan styrkas med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. Grundkravet är att gemensamma barn under 12 år är inblandade och att betänketiden på minst sex månader har fullföljts (gäller även vid separation).  Förtur finns även för kommunens årliga flyktingmottagande.

Näringslivsförtur
Näringslivsförtur innebär att ÖrebroBostäder AB försöker tillgodose behovet av bostad då ett större företag som är under etablering eller expansion och till fördel för Örebros utveckling, är i behov av rekrytering från annan ort. Förtur ges då till bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd, minst 100 km och två timmar enkel väg från Örebro. Kravet är en nyanställning och stadigvarande 100% tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro. Behovet ska vara varaktigt och avse ett permanentboende

Ansökan
För att komma ifråga till en förtursplats måste du fylla i och skicka in en ansökan tillsammans med de intyg som krävs för att styrka angivna förhållanden. När förtursgruppen fattat ett beslut får du ett skriftligt besked skickat till dig inom tio dagar. Beslutet fattas utifrån de riktlinjer som finns.

För mer information
Kontakta Utredningsgruppen/Förtur på 019-19 42 00

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se